Khách hàng mua sắm tại website xactaygiare.net được hưởng các quyền lợi sau:

Hạng thành viên:

  • Thành viên Silver – Điều kiện: Tổng số tiền đã mua dưới 10.000.000đ
  • Thành viên Gold – Điều kiện: Tổng số tiền đã mua từ trên 10.000.000đ
  • Thành viên Platinum – Điều kiện: Tổng số tiền đã mua từ trên 30.000.000đ
  • Thành viên Diamond – Điều kiện: Tổng số tiền đã mua từ trên 50.000.000đ

Quyền lợi thành viên:

  • Thành viên Silver – Hệ số tích điểm: 1% trên đơn hàng hoàn thành.
  • Thành viên Gold – Hệ số tích điểm: 3% trên đơn hàng hoàn thành.
  • Thành viên Platinum –  Hệ số tích điểm: 4% trên đơn hàng hoàn thành.
  • Thành viên Diamond – Hệ số tích điểm: 5% trên đơn hàng hoàn thành.

Quý khách hàng được quyền dùng số điểm đã tích lũy để thanh toán trực tiếp cho đơn hàng.

Lưu ý:

Thời gian áp dụng kể từ ngày 10/02/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của quý khách!