8 loại bia Nhật ngon nhất bạn nhất định nên thử ở Nhật Bản vào năm 2024!

Đã có lúc bia được dán nhãn “sản xuất tại Nhật Bản” được coi là chất lượng rẻ, tuy nhiên danh hiệu đó đã đi vào lịch sử từ lâu và được thay thế bằng một cách hiểu hoàn toàn mới về bia cao cấp và chất lượng cao. Rõ ràng là văn hóa uống rượu của người Nhật đã được cả thế giới biết đến, vì văn hóa của họ, Nhật Bản rất thích bia và người Nhật thích...